Çətir əmanəti

Əmanət hesabları müştərilərin seçiminə müvafiq olaraq AZN, USD və EUR valyutarında açılır. Müştəri müəyyən müddət, tarif və faiz dərəcəsinə uyğun ödəniş qrafikini sərbəst seçmək imkanına malikdir. Müştərinin istəyindən asılı olaraq əmanətlər 3 aydan 36 aya qədər yerləşdirilə bilər. Müşərinin istəyindən asılı olaraq faizlər müştəriyə aylıq, rüblük, 6 aylıq, illik və ya müddət sonu verilə bilər. Faiz ödənişlərinin əldə edilməsinin rahatlığını təmin etmək üçün müştərilərə TuranBankın pulsuz plastik kartları verilir.

Əmanətlər üzrə üstünlüklər:

  • Əmanətçiyə pulsuz MasterCard plastik kartı verilir;
  • Əmanət məbləğinin 90%-i həcmində kredit təqdim olunur. Beləki bu kreditin 40%-i plastik kart vasitəsilə 30 günlük faizsiz kredit xətti və əlavə olaraq 50%-i istehlak krediti kimi təqdim olunur;
  • Müştəri kredit kartı istəməzsə əmanət məbləğinin 90%-i həcmində istehlak krediti təklif olunur;
  • "SMS Məlumatlandırmaxidməti vasitəsilə kart hesabı üzrə aparılmış əməliyyatlar barədə hesabat almaq;
  • Plastik kartlar vasitəsilə Siz Azercell, Bakcell və NarMobile operatorlarına rominq və ya avans ödənişlərinin aparılmasını, elektrik enerjisi,  ev telefonu danışıq və aylıq abunə haqlarının ödənilməsini, internet provayderlərə ödənişlərin edilməsini, "e-commerce" internet vasitəsilə ödənişləri, ictimai-iaşə obyektlərində alış-verişlərin aparılmasını, sığorta ödənişlərini və s. həyata keçirə bilərsiniz.  
  • Bank məsləhətlərinin verilməsi.
 
“Çətir” əmanəti

Əmanətin növü
Çətir
Müddət
3 ay
Müddətlər üzrə illik faiz dərəcələri
Aylıq
Müddət sonu
Minimum məbləğ
100 AZN9%9.5%
Əmanət müddətindən əvvəl götürüldükdə (1-3 ay müddət aralığında) illik 0%;
 
Əmanətin növü
Çətir
Müddət
6 ay
Müddətlər üzrə illik faiz dərəcələri
Aylıq
Rüblük
Müddət sonu
Minimum məbləğ
100 AZN12%12.2%12.5%
100 USD1%1.25%1.5%
100 EUR0.5%0.75%1%
Əmanət müddətindən əvvəl götürüldükdə (3-6 ay müddət aralığında) illik 0%;

Əmanətin növü
Çətir
Müddət
12 ay
Müddətlər üzrə illik faiz dərəcələri
Aylıq
Rüblük
6 aydan birMüddət sonu
Minimum məbləğ
100 AZN15%15%15%15%
100 USD3%3%3%3%
100 EUR1.5%1.6%1.75%2%

Əmanətlər müddətindən əvvəl götürüldükdə (6-12 ay müddət aralığında) illik 0.5%;

Əmanətin növü
Çətir
Müddət
18 ay
Müddətlər üzrə illik faiz dərəcələri
Aylıq
Rüblük
6 aydan birMüddət sonu
Minimum məbləğ
100 AZN15%15%15%15%
100 USD3%3%3%3%
100 EUR2%2.25%2.35%2.5%

Əmanətlər müddətindən əvvəl götürüldükdə (12-18 ay müddət aralığında) illik 1%;


Əmanətin növü
Çətir
Müddət
24 ayMüddətlər üzrə illik faiz dərəcələri
Aylıq
Rüblük
6 aydan bir İldə bir dəfəMüddət sonu
Minimum məbləğ
100 AZN15%15%15%15%15%
100 USD3%3%3%3%3%
100 EUR2.5%2.6%2.7%2.8%3%
Əmanətlər müddətindən əvvəl götürüldükdə (18-24 ay müddət aralığında) illik 1.5%;

Əmanətin növüÇətir
Müddət36 ayMüddətlər üzrə illik faiz dərəcələri
Hər ay
Hər rüb
6 aydan bir
İldə 1 dəfə
Müddət sonu
Minimum məbləğ100 AZN15%15%15%15%15%
100 USD3%3%3%3%3%
100 EUR3%3%3%3%3%
Əmanətlər müddətindən əvvəl götürüldükdə (24-36 ay müddət aralığında) illik 2%;  

İş vaxtı:
B.e. - C. (9:00 - 18:00)
Geri
close

Valyuta çeviricisi


Məbləği daxil edin
Valyutanı seçin
Çevriləcək valyuta